Tekijänoikeuskaappausten valvontakeskus - TKVK.org → Allofmp3.com

Allofmp3.com

Eräät länsimaiset oikeudenhaltijajärjestöt ovat väittäneet, että sittemmin nimeään muuttanut venäläinen ladattavia musiikkitiedostoja myynyt Allofmp3.com-verkkokauppa olisi myynyt tiedostojaan laittomasti ja että levy-yhtiöt ja taiteilijat eivät olisi saaneet niille väitetysti kuuluvia korvauksia.

Allofmp3.com:n ei kuitenkaan ole todettu rikkoneen Venäjän lakeja. Allofmp3.com on vastannut, että se toimii täysin Venäjän lakien mukaisesti ja että se maksaa Venäjän lain mukaiset tekijänoikeusmaksut paikallisille järjestöille. Allofmp3.com:n mukaan päinvastoin länsimaiset oikeudenhaltijajärjestöt eivät ole hyväksynyt venäläisten tarjouksia korvausten tilittämisestä, ilmeisesti koska tarjouksen hyväksyminen olisi edellyttänyt venäläisten toiminnan laillisuuden tunnustamista.

Allofmp3.com on saanut paljon kiitosta helppokäyttöisyydestään ja käyttöestottomasta musiikista, jota on tarjolla eri laatutasoilla. Ero on melkoinen esimerkiksi eräisiin Allofmp3.com:n kanssa kilpaileviin suomalaisiin verkkokauppoihin, jotka on pilattu käyttöestoilla ja joista ostettu musiikki voi jäädä lyhyeksi iloksi.

[TTVK:n Kotilainen K-rappu-ohjelmassa 16.5.2006]

TTVK:n toiminnanjohtaja Antti Kotilainen (kuvassa edessä) toisti 16.5.2006 suorassa lähetyksessä väitteen, jonka mukaan Allofmp3.com-verkkokauppa olisi laiton.

(Yllä on siteeraamisoikeuden perusteella esitetty kuvaruutukaappaus YLE:n K-rappu-ohjelmasta 16.5.2006.)

Eräiden oikeudenhaltijajärjestöjen voimakkaasti esille tuoma näkemys, että Allofmp3.com toimisi laittomasti, on usein esitetty kritiikittä totuutena, vaikka asia on siis vähintäänkin kiistanalainen. Sergey Budylin ja Yulia Osipova päätyvät artikkelissaan (J High Tech L 7: 1, PDF) johtopäätökseen, että Allofmp3.comin toiminta on ollut laillista, elleivät oikeudenhaltijat ole esittäneet yksilöityjä pyyntöjä kappaleiden poistamiseksi (mitä ne eivät Allofmp3.comin mukaan ole tehneet; oma käännös):

Vastauksena otsikon kysymykseen, Onko AllofMP3 laillinen?, päättelemme että verkkosivuston ja sen lisenssoineen tekijänoikeusjärjestön toiminta on perustellusti Venäjän lakien mukaista, mutta vain jos ja kunnes oikeudenhaltijat haastavat sen. - -
[Answering the title question, Is AllofMP3 Legal?, we conclude that the activity of the Web site and its licensor, a right-management organization, is arguably legal under Russian law but only unless and until it is challenged by a right holder. - -]

TTVK tiedottaa keväällä 2006

Oikeudenhaltijajärjestöjä edustava Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry (TTVK) eli Antipiracy.fi on antanut mitä ilmeisimmin totuudenvastaisia lausuntoja, joiden mukaan venäläinen musiikin verkkokauppa Allofmp3.com olisi laiton. TKVK onkin etsintäkuuluttanut TTVK:n epäiltynä tekijänoikeuskaappauksesta.

TTVK ja opetusministeriö antoivat Tietokone-lehdelle 12.1.2006 lausunnon, jonka mukaan musiikin ostamisessa ulkomaisesta verkkokaupasta on yleensä kyse varastamisesta ja piratismista. TTVK:n mukaan hyväksyttävät kotimaiset kaupat tunnistaa kalliista hintatasosta. Venäläisen Allofmp3.com-verkkokaupan toiminta on TTVK:n ja opetusministeriön mielestä laitonta.

Suomen uudistettu tekijänoikeuslaki kieltää tiedostojen lataamisen "laittomasta lähteestä", jollaiseksi TTVK Allofmp3.com:a väitti. Tämä on esimerkki huonon lain seurauksista: tavallisen ihmisen on mahdotonta tietää, onko lähde laillinen vai laiton tai saako artisti korvauksensa ja jos ei, niin mistä syystä, eikä omia etujaan ajavien järjestöjen sanaan voi luottaa. Lähteen mahdollinen laittomuus voi selvitä lopullisesti vasta vuosia kestävien oikeudenkäyntien jälkeen, jos sittenkään.

TTVK:n toiminnanjohtaja Antti Kotilainen toisti nämä väitteet YLE:n K-rappu-ohjelmassa 16.5.2006 väitellessään suorassa lähetyksessä Mikko Välimäen kanssa.

Aikaisemmin Kotilainen oli siis ilmoittanut, että hyväksyttävät kotimaiset verkkokaupat tunnistaa kalliista hintatasosta. K-rappu-ohjelmassa Kotilainen valisti, että hyväksyttävät verkkokaupat tunnistaa siitä, että niissä lukee "iTunes" tai "NetAnttila".

Alla on ohjelman transkripti Allofmp3.com:a koskevilta osiltaan.

Toimittaja Inari Uusimäki: Kun mä olen se äiti, joka maksaa näitä, näitä laskuja, laajakaistamaksuja ja niin pois päin ja sitten tää yhden euron maksunen laillinen väylä [toimittaja viittasi aikaisemmin puheena olleeseen iTunes-verkkokauppaan, jossa musiikkikappaleet maksavat noin euron], niin mistä mä tiedän, mistä tietää, mikä on laillinen ja mikä on laiton?

Mikko Välimäki: Et sä tiedäkään sitä mistään, se on siinä se ongelma.

Antti Kotilainen: No sä tiedät sen hyvin, hyvin, niinku. Nää lailliset, lailliset verkkokaupat on ihan selkeesti, niinku, siel lukee suunnilleen just iTunes, siel lukee NetAnttila, siel on niinku selkee...

Mikko Välimäki: Allofmp3.com, sehän on laillinen kauppa kans, eiks niin? Mä käytän sitä.

Antti Kotilainen: Se on Venäjällä sijaitseva laiton piraatti-online-kauppa!

Mikko Välimäki: Laillinen kauppa; se on tuomiolla vahvistettu Venäjällä Moskovassa, että se on laillinen.

Antti Kotilainen: Ei ole, ei ole vahvistettu...

[Toimittaja keskeyttää Kotilaisen selitykset ja jatkaa toisesta aiheesta.]

Yleensä meneillään olevia, saati tutkinnassa olevia, oikeusjuttuja ei pidetä todisteina syyllisyydestä. Jos tälle linjalle kuitenkin mennään, niin myös suomalainen tekijänoikeusjärjestö Gramex on haastettu oikeuteen. Haastehakemuksen mukaan tekijänoikeusjärjestö ei ole suostunut tilittämään keräämiään ulkomaisille artisteille ja tuottajille kuuluvia tekijänoikeuskorvauksia. Ovatko siis suomalaisetkin Gramex-maksunsa maksaneet musiikin verkkokaupat TTVK-logiikan mukaan "piraattikauppoja"?

Lopuksi sopii lainata lakia sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa, jota myös suomalaisten oikeudenhaltijoiden ja näiden edustajien pitäisi noudattaa elinkeinotoiminnassaan:

2 § Elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua, joka koskee omaa tai toisen elinkeinotoimintaa ja on omiaan vaikuttamaan hyödykkeen kysyntään tai tarjontaan taikka vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa. - -

Toisin sanoen, elinkeinonharjoittajan, joka pyrkii vaikuttamaan kilpailijansa elinkeinotoimintaan käyttämällä tosiasiaväitteeksi luonnehdittavaa ilmaisua, on näytettävä väitteensä paikkansapitävyys (MAO:238/05, vrt. myös MAO:75/05 ja MAO:258/05). Kilpailevaa elinkeinonharjoittajaa ei siis saa sanoa "laittomaksi piraatti-online-kaupaksi", ellei väitettyä laittomuutta ole lopullisesti osoitettu (vrt. markkinaoikeuden määräys numeropalvelukiistassa).

Allofmp3.com:n laillisuus

Venäjän viranomaiset olivat Tietokone-lehden mukaan aikaisemmin todenneet verkkokaupan lailliseksi. Myös kansainvälinen levy-yhtiöiden edunvalvontajärjestö IFPI:n lakiasioiden neuvonantaja, jota TTVK edustaa (IFPI:a Suomessa edustaa ÄKT ry, joka on TTVK:n jäsen), on myöntänyt 2004, että Venäjän lainsäädäntö ei mahdollista Allofmp3.com:n syyttämistä laittomasta toiminnasta. Käytettävissä olevien tietojen perusteella musiikkikappaleiden ostaminen verkkokaupasta ei ole Suomenkaan lain vastaista.

Kyse oli Allofmp3.comin mukaan siitä, että verkkokauppa oli tehnyt asiaankuuluvat sopimukset venäläisen tekijänoikeusjärjestön ROMS:n ja FAIR:n kanssa, jolle se oli maksanut Venäjän lain vaatimat tekijänoikeusmaksut samalla tavalla kuin suomalainen verkkokauppa maksaisi Suomen lain vaatimat maksut suomalaisille järjestöille. IFPI:n mielestä ROMS lisensoi musiikkia väärällä hinnalla ja väärin perustein ja Venäjän tekijänoikeuslakiakin olisi pitänyt muuttaa. Joidenkin tietojen mukaan - ja myös Allofmp3.com:n mukaan - länsimaiset oikeudenhaltijajärjestöt ovat kieltäytyneet tekemästä sopimusta korvausten tilittämisestä ROMS:n kanssa - ehkä koska sopimuksen tekeminen olisi tarkoittanut ROMS:n aseman tunnustamista. Allofmp3.com:n mukaan levy-yhtiöt eivät myöskään ole esittäneet yksilöityjä pyyntöjä, että heidän kappaleensa poistettaisiin Allofmp3:sta - Allofmp3:n mukaan kappaleet poistettaisiin verkkokaupasta pyynnöstä. ("As far as we have been able to find out the reason is that Western right holders so far refused to register with the Russian collecting agency ROMS. If this is the case, we can hardly blame Allofmp3." MuSeekster.com 23.6.2006) Kyse oli siis ainakin osin riitaisten oikeudenhaltijoiden ja ROMS:n välisistä sopimuksista ja Venäjän federaation lainsäädännöstä. Koska hyvistä yrityksistä huolimatta TTVK:n edustamat kansainväliset järjestöt eivät saaneet Allofmp3.com:n toimintaa kielletyksi Venäjällä, oli heidän viimeinen keinonsa väittää suomalaisille, että musiikin ostaminen Allofmp3.com:sta olisi laitonta ja tarjota omia listojaan "laillisista" verkkokaupoista - jälleen kerran opetusministeriö kaikunaan.

Tapahtunutta kevään 2006 jälkeen

Allofmp3.com oli toukokuussa 2006 julkaistun selvityksen mukaan Britannian toiseksi suosituin musiikin verkkokauppa. Uutisesta järkyttynyt kansainvälinen levy-yhtiöiden edunvalvontajärjestö IFPI tiedottikin pian, että Allofmp3.com:n takana olevan MediaServices-yhtiön entistä johtajaa vastaan oli nostettu syyte, nykyinen johtaja oli tutkinnassa ja siten Allofmp3.com olisi laiton. IFPI:n tiedotuksen mukaan väitettyä oikeusjuttua ei siis oltu käynnistetty Allofmp3.com:a, vaan sen entistä johtajaa vastaan (venäjänkielinen lehtijuttu asiasta, Babelfish-käännös). Heinäkuussa 2007 uutisoitiin lisäksi, että moskovalainen syyttäjä vaatii Allofmp3.com:n entiselle omistajalle vankeusrangaistausta ja vahingonkorvauksia tekijänoikeusloukkauksista (heise online 24.7.2007). Tuomioistuimen mukaan Allofmp3.com ei ollut syyllistynyt laittomuuksiin ja siten kaikki syytteet hylättiin elokuussa 2007 (Digitoday 16.8.2007, Piraattiliitto.org 15.8.2007, RIA Novosti 15.8.2007).

Mediateollisuuden lobbaus Allofmp3.com:a vastaan saavutti uskomattomia mittasuhteita: Yhdysvaltain viranomaiset vaativat Venäjää estämään verkkokaupan toiminnan, jos maa mielii Maailman kauppajärjestön (WTO) jäseneksi ("AllofMp3.com Breaks Silence", Slyck News 6.6.2006; "2006 Special 301 Report", Office of the United States Trade Representative; "U.S. pushes Russia in WTO talks to close MP3 site", CNET News.com 5.10.2006). Peliä siis pelattiin erittäin kovilla panoksilla, jossa mediateollisuutta edustavan TTVK:n lausunnot näyttelivät omaa pientä osaansa.

Asiasta keskusteltiin ainakin Digitodayn tekijänoikeusblogissa ("Älä osta ulkomaisista verkkokaupoista!" 16.1.2006, "Kotilainen kärsii hätää" 20.5.2006, "Allofmp3.com lupaa sopia" 7.6.2006, "Ilmaista musiikkia massoille" 19.10.2006). Allofmp3.com antoi asiasta lausunnon 6.6.2006, jossa Allofmp3.com muun muassa kommentoi sitä vastaan esitettyjä syytöksiä ja 1.8.2006 voimaan astuneiden Venäjän tekijänoikeuslain muutosten vaikutuksia verkkokaupan toimintaan ("AllOfMp3.com nostaa hintoja ja sopii lisenssimaksuista", Digitoday 7.6.2006). Vyyhteä valotetaan muun muassa Wikipedian Allofmp3.com-artikkelissa, MuSeeksterin sivulla, blokiartikkelissa "AllofMP3.com: bursting the mould?" 4.1.2006 ja Tietokone-lehden artikkelissa 13.1.2006. Venäjän tekijänoikeuslain 1.8.2006 voimaan astuneesta muutoksesta kerrotaan artikkelissa Russian copyright law gets tougher (EDRI-gram 13.9.2006). Allofmp3.com vastasi sitä vastaan esitettyihin syytöksiin SiliconValley.comin haastattelussa 17.10.2006 - koko haastattelu on luettavissa Kevin Maneyn blogissa, From the AllofMP3 "press conference" 17.10.2006.

Luottokorttiyhtiö Visa ilmoitti 18.10.2006, että se ei väitettyjen tekijänoikeusloukkausten vuoksi enää välitä Allofmp3.com:n maksuliikennettä ("Visa halts its service for allofmp3.com", CNET News.com 18.10.2006). Myöhemmin moskovalainen tuomioistuin totesi Allofmp3.com-palvelun maksuliikenteen katkaisun laittomaksi - myöskään levy-yhtiöiden edunvalvontajärjestö IFPI:n vaikutusta asiaan ei katsottu oikeudessa hyvällä (Digitoday 17.7.2007). Oikeus määräsi Visan välittämään Allofm3.com:n maksuliikenteen (Zeropaid.com 17.7.2007, CNews 13.7.2007). Luottokorttiyhtiö ei voi kohdella epätasa-arvoisesti elinkeinonharjoittajaa - tässä tapauksessa Allofmp3.com:ia - jonka ei ole todettu syyllistyneen laittomaan toimintaan yksityisten edunvalvontajärjestöjen toteen näyttämättömien väitteiden perusteella.

29.11.2006 uutisoitiin, että Venäjän hallitus on sitoutunut osana WTO-neuvotteluja tavoitteeseen sulkea Allofmp3.com:n kaltaiset verkkosivustot. Ennen sulkemista Venäjän hallituksen pitäisi tosin osoittaa oikeudessa, että Allofmp3.com toimii laittomasti - minkä Allofmp3.com on tietysti kiistänyt.

21.12.2006 amerikkalainen levy-yhtiöiden edunvalvontajärjestö RIAA ja eräät levy-yhtiöt haastoivat Allofmp3.com:n Yhdysvaltain liittovaltion tuomioistuimessa New Yorkissa ("Amerikkalaiset levy-yhtiöt haastoivat venäläisen musiikin verkkokaupan oikeuteen tekijänoikeuksien loukkauksista", IPR University Center 3.1.2007). Allofmp3.com on kiistänyt syytteen (Allofmp3.com:n blogi) sillä perusteella, että Allofmp3.com ei operoi Yhdysvalloissa eikä sitä siten sido Yhdysvaltain lainsäädäntö. RIAA vaati tapansa mukaan kohtuullisia korvauksia Allofmp3.com:n levy-yhtiöille väitetysti aiheuttamasta vahingosta: 150.000 dollaria per kappale eli Allofmp3.com:in 11 miljoonan kappaleen tapauksessa yhteensä 1.650.000.000.000 (1,65 biljoonaa) dollaria - yli sata kertaa RIAA-yhtiöiden vuotuiset myyntitulot. (Summaa voi verrata myös suurvaltojen vuoden 2005 bruttokansantuotteisiin: RIAA:n vaatima korvaus on vähän pienempi kuin Ison Britannian bruttokansantuote (2,23 biljoonaa dollaria) ja yli kaksi kertaa suurempi kuin Venäjän bruttokansantuote (0,74 biljoonaa dollaria).) Aikaisemmin RIAA on kunnostautunut muun muassa vaatimalla neljältä opiskelijalta 97 miljardia dollaria - RIAA-yhtiöiden seitsämän vuoden myyntitulot - korvauksia muun muassa musiikkitiedostoja löytävän hakukoneen tekemisestä.

Allofmp3.com ilmeisesti lopulta lopetti toimintansa heinäkuun alussa 2007 - ilman, että sen toimintaa Venäjällä lopulta on osoitettu laittomaksi (Slyck News 2.7.2007, Afterdawn.com 2.7.2007). Allofmp3.com:a ylläpitänyt venäläinen Media Services avasikin saman tien uuden Mp3Sparks.Com-nimisen musiikin verkkokaupan ja sittemmin Alltunes.com-musiikkikaupan (ITviikko.fi 7.7.2007), joka perustelee toimintansa laillisuutta samoilla tavoilla kuin Allofmp3.com:kin.


TKVK:n kotisivulle

Tämä dokumentti on Public Domainia TKVK:n tuottaman materiaalin osalta.