Tekijänoikeuskaappausten valvontakeskus - TKVK.org → Tekijänoikeuslaki

Tällä sivulla myös: Visualisoi tekijänoikeuslaki -kilpailu

Tekijänoikeuslaki

Tekijänoikeuslain sisäiset pykäläviittaukset

Tekijänoikeuslaki 1.1.2006
Lain sisäiset pykäläviittaukset

Tekijänoikeuslaki on yksi Suomen epäselvimmistä laeista. Yllä olevassa graafissa näytetään tekijänoikeuslain sisäiset pykäläviittaukset 1.1.2006 (PDF-versio). Laki koostuu luvuista, jotka sisältävät pykäliä. Graafin harmaat suorakaiteet ovat tekijänoikeuslain lukuja, valkoiset soikiot ovat pykäliä ja nuolet kuvaavat pykälien sisältämiä viittauksia toisiin pykäliin. Viittaus lain lukuun on tulkittu viittauksena luvun kaikkiin pykäliin.

Vertailun vuoksi, alla on esitetty tieliikennelain sisäiset pykäläviittaukset. Tekijänoikeuslaissa on 121 pykälää ja 458 sisäistä pykäläviittausta. Tieliikennelaissa on 140 pykälää ja 104 viittausta.

Tieliikennelain sisäiset pykäläviittaukset

Tieliikennelaki 1.1.2006
Lain sisäiset pykäläviittaukset

Ylimmästä kuvasta näkyy tekijänoikeuslain spagettimainen rakenne, joka on yksi syy sen epäselvyyteen. Jos tieliikennelaki olisi samanlainen, kukaan ei ymmärtäisi liikennesääntöjä. Esimerkkinä, tekijänoikeuslain 11 pykälässä sanotaan:

- - Mitä tässä momentissa säädetään, ei kuitenkaan koske teosten käyttämistä 11 a, 16, 16 a-16 c tai 22 §:n tai 25 d §:n 2 tai 5 momentin nojalla.

Jotta pykälän voisi ymmärtää, on ymmärrettävä myös pykälät, joihin viitataan. Näiden pykälien ymmärtämiseksi on taas ymmärrettävä niiden viittaamat pykälät ja niin edelleen. Tekijänoikeuslaki on niin epäselvä, että jopa lain kirjoittaneet virkamiehet ovat sotkeutuneet tulkinnoissaan. Kokonaan oma asiansa on lain varsinainen sisältö, jota ei ole suunniteltu digitaaliseen ympäristöön ja jota on uudistettu ja paikattu lähinnä institutionaalisten oikeudenhaltijoiden tahdon mukaisesti.

Lain rakennetta ei voi korjata pienillä uudistuksilla. Ainoa ratkaisu lain selventämiseksi on kirjoittaa koko laki uusiksi, ensimmäistä kertaa oikeasti laajapohjaisessa lainsäätöprosessissa ja jossain muualla kuin opetusministeriön tekijänoikeusryhmässä, jonka työn jälki näkyy ylemmästä kuvasta.

Kuvat on luotu tekol.dot- ja tll.dot-tiedostoista Graphviz-ohjelman dot-algoritmilla.

Visualisoi tekijänoikeuslaki -kilpailu

TKVK järjestää vapaamuotoisen kilpailun. Tekijänoikeuslain lukeminen on tuskallista. Siksi kilpailun aiheena onkin visualisoida tekijänoikeuslaki, osa siitä tai jokin muu kiinnostava tekijänoikeuteen liittyvä asia. Yllä näet esimerkin mahdollisesta kilpailuvastauksesta.

Kilpailun säännöt:

Kilpailu jatkuu toistaiseksi, eli mitään määräaikaa ei ainakaan vielä ole.


TKVK:n kotisivulle

Tämä dokumentti ja kuvat ovat Public Domainia.