Tekijänoikeuskaappausten valvontakeskus - TKVK.org → Linkitä kieltäjä!

Linkitä kieltäjä!

Kampanja linkityskieltojen kitkemiseksi

Yritykset kieltää WWW-linkkien tekeminen ovat yhä kasvava ja paheneva villitys.

Monien verkkosivujen "käyttöehdoissa" väitetään, että sivujen käyttäjä sitoutuu joihinkin ihmeellisiin ehtoihin pelkästään sivuja lukemalla. Tällaiset käyttöehdot ovat pätemättömiä, koska ihmiset saavat lukea julkisia WWW-sivuja ilman, että heidän tarvitsee sitoutua sivuston julkaisijan yksipuolisesti ilmoittamiin ehtoihin.

Tavallisten sivustolta toiselle johtavien WWW-linkkien tekeminen yritetään usein kieltää joko tekijänoikeuslakiin tai tällaisiin käyttöehtoihin vedoten. Linkittää kuitenkin saa ja pitää - lupaa kysymättä ja käyttöehdoista huolimatta.

TKVK haluaa kannustaa kirjoituksiaan verkossa julkaisevia tekemään merkityksellisiä sivustolta toiselle johtavia linkkejä. Juuri linkit tekevät WWW:stä tiedon valtatien. Erityisesti kannustamme tekemään linkkejä sivustoille, jotka yrittävät sen kieltää (esimerkki).

Antamalla tällä tavoin heidän sivustoilleen aivan ilmaista mainosta, haluamme kiinnittää huomiota siihen, miten linkityskielto on paitsi pätemätön, myös kieltäjän kannalta vahingollinen.

Voit levittää sanaa kampanjasta laittamalla sivuillesi kampanjan napin. Voit tehdä sen kopioimalla kuvatiedoston sivuillesi (suositeltava vaihtoehto), tai lisäämällä sivullesi seuraavan HTML-koodin:

<a href="http://www.tkvk.org/linkita.html"><img src="http://www.tkvk.org/linkita-kieltaja.gif" alt="Linkitä kieltäjä!" width="88" height="31"></a>

Lisätietoja

Tavallinen sivustolta toiselle johtava WWW-linkki (esimerkiksi <a href="http://www.tkvk.org/linkita.html">Linkitä kieltäjä!</a>) on verrattavissa perinteiseen kirjallisuusviitteeseen. Julkaistuun dokumenttiin viittaamiseen ei tarvitse pyytää lupaa, eikä viittaamista voi tekijänoikeuslain perusteella kieltää. Sen sijaan esimerkiksi toisen tekemän dokumentin upottamiseen (linkin avulla tai muuten) osaksi omaa sivua voi tapauksesta riippuen tarvita tekijän luvan.

Kyse on toisella tavalla sanottuna siitä, että tekijänoikeuslaki ei anna esimerkiksi TKVK:lle minkäänlaista yksinoikeutta siihen tietoon, että linkityskieltosivun osoite on http://www.tkvk.org/linkita.html.

Kaikilla on siis oikeus sisällyttää tämä osoitetieto omiin julkaisuihinsa. Näistä julkaisuista osoite on helppo tarvittaessa kopioida WWW-selaimen osoitekenttään sivun lataamista varten. WWW-linkki tarkoittaa käytännössä sitä, että selain osaa kopioida WWW-sivulle tietyllä tavalla kirjoitetun osoitteen automaattisesti selaimen osoitekenttään, kun linkkiä klikataan hiirellä. Tällä yksinkertaisella automatisoinnin helpottamisella ei ole katsottu olevan tekijänoikeudellista merkitystä - miksi pitäisikään?


TKVK:n kotisivulle

Tämä dokumentti on Public Domainia.