Tekijänoikeuskaappausten valvontakeskus - TKVK.org → Verkkosivujen käyttöehdot herättivät ihmetystä

Verkkosivujen käyttöehdot herättivät ihmetystä

19.1.2006, päivitetty 16.12.2006

Linkitä kieltäjä!

TKVK on käynnistänyt Linkitä kieltäjä! -kampanjan pätemättömiä linkityskieltoja ja yleisemmin älyttömiä ehtoja koskevan julkisen keskustelun herättämiseksi.

Tällä sivulla luetellut linkityskieltoa yrittävät sivustot on merkitty kampanjan napilla.

Monien verkkosivujen käyttöehdoissa väitetään, että sivujen käyttäjä sitoutuu joihinkin ihmeellisiin ehtoihin pelkästään sivuja lukemalla. Sivuilla myös kielletään usein sivujen kaikenlainen kopioiminen ja näyttäminen. Joskus sivuilla yritetään myös siirtää käyttäjän palveluntarjoajalle lähetettyjen sähköposti- ja muiden viestien tekijän- ja julkaisuoikeuksia sivun ylläpitäjälle.

Tällaiset käyttöehdot ovat yleisiä, mutta merkityksettömiä. Yksipuolisilla ilmoituksilla ei pääsääntöisesti voi asettaa sivujen käytölle lisärajoitteita tai -velvoitteita verrattuna siihen, mitä laki muutenkin edellyttää. Käyttäjän ei tarvitse sitoutua mihinkään ehtoihin lukeakseen WWW-sivuja. Toisin sanoen, TKVK saa esimerkiksi siteerata alla näkyviä käyttöehtoja lupaa kysymättä. WWW-linkkien tekemistä ei voi kieltää.

Tekijänoikeuslain takaama suoja on julkaistujen dokumenttien osalta varsin kattava, eikä suojan saamiseen tarvita mitään käyttöehtoja. Tämän suojan saamiseksi järkevät käyttöehdot ovat siis ei käyttöehtoja lainkaan. Käyttöehdot voivat olla perusteltuja, jos niillä halutaan tekijänoikeuskaappauksen sijasta antaa sivuston käyttäjälle enemmän oikeuksia kuin mitä tekijänoikeuslaki muutenkin antaisi, esimerkiksi käyttäen Creative Commons -lisenssiä.

Alla on esimerkkejä tällaisistä käyttöehdoista. Kommentit perustuvat verkkosivuilta linkkien yhteydessä annettuna päivämääränä ladattuun sisältöön.

Sisällys

Netikka

Huolestunut kansalainen informoi TKVK:ta Vaasan Läänin Puhelin Oy:n Netikka.net-sivustosta. Sivuston käyttöehdot (15.1.2006) nimittäin sisälsivät seuraavanlaisia kukkasia:

Netikka-sivujen käyttöehdot

Yleistä

Avaamalla Vaasan Läänin Puhelin Oy:n www-sivut käyttäjä sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja. - -

Sivujen sisällön tai sen osittainenkin kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman Vaasan Läänin Puhelin Oy:n etukäteistä kirjallista suostumusta. Vaasan Läänin Puhelin Oy:n www-sivuja saa katsella ja tarkastella tietokoneella tai vastaavalla laitteella sekä tulostaa osia niistä käyttäjän omaa, henkilökohtaista ja yksityistä ei-kaupallista käyttöä varten. Sivujen osittainenkin jakeleminen on kiellettyä ilman Vaasan Läänin Puhelin Oy:n erillistä kirjallista suostumusta. - -

Lähetettävä materiaali

Lähettämällä materiaalia Vaasan Läänin Puhelin Oy:n palvelimille esimerkiksi sähköpostitse tai Vaasan Läänin Puhelin Oy:n www-sivuston välityksellä käyttäjä hyväksyy seuraavat ehdot: - - (c) aineisto on käyttäjän omaa tai käyttäjällä on rajoitukseton edelleen luovutusoikeus Vaasan Läänin Puhelin Oy:lle, ja Vaasan Läänin Puhelin Oy voi julkaista aineiston ja/tai sisällyttää sen osia Vaasan Läänin Puhelin Oy:n tuotteisiin ja palveluihin ilman vastuu- tai maksuvelvollisuutta, (d) käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän ryhdy kyseisen aineiston johdosta mihinkään toimiin Vaasan Läänin Puhelin Oy:tä vastaan ja sitoutuu korvaamaan Vaasan Läänin Puhelin Oy:lle mahdolliset vahingot siinä tapauksessa, että jokin kolmas osapuoli ryhtyy hänen lähettämänsä aineiston johdosta toimiin Vaasan Läänin Puhelin Oy:tä vastaan. - -

Elisa

Toinen esimerkki. Myös Elisa Oyj:n Internet-sivujen käyttöehdoissa (19.1.2006) hierotaan saippuaa mummon silmiin:

Käydessänne Elisa Oyj -konsernin Internet-sivuilla hyväksytte samalla alla mainitut ehdot teitä sitoviksi. - -

Näiden sivujen sisällön tai sen osan julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai säilyttäminen ilman oikeuksien omistajan kirjallista lupaa on kielletty, lukuun ottamatta näiden käyttöehtojen mukaista omalla henkilökohtaisella tietokoneella säilyttämistä tai tulostamista henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Sisällön muokkaaminen tai käyttö muuhun tarkoitukseen on kielletty. - -

Rengaspojat

Rengaspojat Oy:n etusivulla (17.1.2006) sanotaan:

YLEINEN TEKIJÄNOIKEUS
Rengaspojat.fi -sivut sisältävät tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa © Oy Rengaspojat Ab 2005, ellei toisin mainita. Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman Oy Rengaspojat :n etukäteistä suostumusta. Rengaspojat.fi -sivuja saa katsella ja tarkastella tietokoneella, sekä tulostaa osia niistä käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Sivujen sisällön jakeleminen on kiellettyä ilman Oy Rengaspojat Ab:n erillistä suostumusta.

KUVIEN TEKIJÄNOIKEUDET
Kaikki valokuvat ovat tekijänoikeuslain alaista materiaalia, gallerian ja esittelyjen kuvien tekijänoikeudet omistavat kuvien ottajat. Kuvien kopioiminen Rengaspojat.fi:stä ilman kuvan ottajan lupaa on tekijänoikeuslain mukaisesti kiellettyä.

Expatrium

Expatriumin sivuilla todetaan (28.1.2006):

Copyright
Verkkopalvelun sisältöä ei saa kopioida, jäljentää tai lainata edes osittain ilman päätoimittajan antamaa kirjallista ja nimenomaista suostumusta. Expatriumilla on oikeudet kaikkeen verkkopalvelun sisältöön, mukaan lukien käyttäjien tuottamaan sisältöön.

Hups, tuli lainattua sisältöä ilman päätoimittajan kirjallista ja nimenomaista suostumusta.

Digitv.fi

Myös Digitv.fi-verkkopalvelun käyttöehdoissa on omituisuuksia.

Finnet

Myös Finnet kieltää sivujensa siirtämisen ja tallentamisen. (Lisätty 2.2.2006)

Arla

   Linkitä kieltäjä!

Meijerialan yritys Arla ojentaa vierailijoitaan sivujensa käyttöehdoissa (4.2.2006):

- - Avaamalla Sivuston ja käyttämällä sitä sinun katsotaan lukeneen ja hyväksyneen nämä Käyttöehdot. Mikäli et hyväksy näitä Käyttöehtoja tai niiden jotain osaa, sinun ei tule avata eikä käyttää Sivustoa. - -

Ilmoitan täten, että TKVK ei hyväksy käyttöehtoja. Aion silti avata ja käyttää Arlan sivuja. Sen sijaan, jos Arlan edustaja lukee tämän tekstin, niin katson hänen hyväksyneen sen, että Arla kustantaa TKVK:lle vuoden piimät.

- - Sivuston käyttö on sallittu Euroopan Unioniin kuuluvista maista. - -

Tämä oli uutta. Arlalle tiedoksi: TKVK sai sivuja koskevan ilmiannon Yhdysvalloista. Sivujanne siis katsellaan Euroopan unionin ulkopuolelta - olisiko palaverin paikka!

Sitten seuraa jo tutuksi tullut fraasi:

- - Käyttäjillä ei ole oikeutta muokata, kopioida, levittää, välittää, esittää, edelleenvälittää, toisintaa, julkaista, lisensioida, hyödyntää kaupallisesti, käyttää johdannaisteosten luomiseen, siirtää tai myydä mitään aineistoa, joka ajoittain esiintyy Sivustolla, ilman Arla Foodsin etukäteen antamaa kirjallista lupaa siihen.

Sivusto ja sen sisältö ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Kaikki tekijänoikeudet kuuluvat Arla Foodsille, ellei toisin ole mainittu. Rajoittamatta edellä mainittua, yllä mainittujen aineistojen kopiointi toiselle palvelimelle tai sijaintipaikkaan julkaisua, toisintamista tai levittämistä varten, on nimenomaisesti kielletty. - -

Tätä ei enää edes viitsi suuremmin kommentoida. Seuraavaksi vuorossa on pätemätön linkityskielto:

- - Mikäli haluat luoda hyperlinkin tälle Sivustolle tai muulle Arla Foodsin hoitamalle tai ylläpitämälle sivustolle, pyydämme ottamaan yhteyttä Kaisa Lehtoseen, kaisa.lehtonen@arlafoods.com. Arla Foods suhtautuu useimmiten myönteisesti linkkeihin sivustoilleen. Luomalla tällaisen linkin suostut kuitenkin siihen, että Arla Foods voi vaatia linkin poistamista, mikäli Arla Foodsin käsityksen mukaan mikä tahansa linkin sisältävän sivuston piirre, sisältö tai jokin muu linkkiin liittyvä asia on Arla Foodsille epämieluinen. - -

Tavallisten WWW-linkkien tekemistä ei voi kieltää, eikä mahdollisia linkkien poistopyyntöjä siis tarvitse totella.

Uskomattomin lausahdus on säästetty loppuun:

- - Vaikka Arla Foods ei poissulje vastuuta kuolemasta tai henkilövahingoista, hyväksymällä nämä Käyttösäännöt hyväksyt, ettei Arla Foods voi olla vastuussa menetyksistä tai vahingosta, joita kärsit tällä Sivustolla käymisen johdosta tai Sivustolla olevien tietojen käytöstä. Sinun tulee ryhtyä omiin varotoimenpiteisiin (sisältäen, mutta ei rajoittuen riittävien viruksentorjuntaohjelmien asentamiseen ja kaikkien tietojen ajantasaiseen varmuuskopiointiin) suojataksesi itseäsi menetyksiltä ja vahingoilta. - -

Kuka näitä käyttöehtoja kirjoittaa? Aiheuttaisiko "kuoleman tai henkilövahingon" WWW-sivujen katselu vai Arlan meijerituotteet? Luulenpa myös, että jos Arla levittäisi sivuillaan esimerkiksi tietokoneviruksia (mihin käyttöehdoilla ilmeisesti varaudutaan), niin yllä lainattu ilmoitus tuskin poistaisi Arlan vastuuta.

Suomen Tietotoimisto (STT)

   Linkitä kieltäjä!

STT:n etusivulla (20.2.2006) sanotaan: "Uutistemme linkitys toisille sivustoille ilman sopimusta on kielletty." Lisätietosivulla (20.2.2006) asiaa selvennetään seuraavasti:

- - Kaikki kappaleiden valmistaminen, tallentaminen, julkaisu, edelleen välitys, linkitys, julkaisu, myynti tai muu STT:n uutisaineiston kaupallinen hyödyntäminen, joka ei perustu kirjalliseen sopimukseen, on kielletty.

Linkitys STT:n internet-sivuilla tai internet-palvelussa oleviin uutisiin on kielletty. - -

Jos STT julkaisee uutisen WWW-sivullaan, saa uutiseen viitata WWW-linkillä, eikä STT voi sitä kieltää. Jos STT ei halua, että heidän uutisiinsa viitataan, ei heidän tule niitä julkaista. TKVK voi siis huoletta kertoa omilla verkkosivuillaan, että sivulla http://www.stt.fi/fi/sttn-uutisia/37485490.html on STT:n uutinen (lisää WWW-linkkejä STT:n uutisiin).

Mitä ihmettä näissä yrityksissä ajatellaan? Miksi yritykset ylipäätään julkaisevat kallisarvoisia tekstejään avoimilla verkkosivuillaan, jos se, että joku lukee tekstin (ja ehkä jopa valmistaa sivusta kappaleen tulostamalla sen!) ja viittaa verkkosivuun (mikä voi pahimmassa tapauksessa tuoda lisää lukijoita) on niin kamalalta tuntuva ajatus?

ParkCom

Pysäköintioperaattori Oy ParkCom Ab:n sivuilla on käyttöehdot (21.2.2006), joissa sanotaan:

- - Mahdollinen verkkosivujen sisältämän materiaalin käyttö, toisintaminen, jakelu, uudelleen julkistaminen tai välittäminen on kiellettyä ilman Oy ParkCom Ab:ltä etukäteen saatua kirjallista suostumusta. - -

- - Linkitys suoraan osoitteeseen www.parkcom.fi on sallittua. Sen sijaan linkittäminen muuhun verkkosivujemme sisältämään aineistoon on kiellettyä ilman etukäteen saatua kirjallista suostumusta. - -

Tulipa toisinnettua materiaalia ja tehtyä linkki ilman etukäteen saatua kirjallista suostumusta.

Lisäys 2.6.2006: Linkityskielto on poistunut ParkComin käyttöehdoista. Tapaus on siis saanut linkityskiellon osalta onnellisen päätöksen. :)

Sony Vaio

   Linkitä kieltäjä!

Sony Vaio -sivustolla on eriskummalliset käyttöehdot (27.3.2006), jotka sisältävät "tärkeää informaatiota Teidän oikeuksistanne ja velvollisuuksistanne". Alku on lupaava:

- - Te sitoudutte noudattamaan näitä määräyksiä ilman minkäänlaisia muutoksia (täten Teidän ja Sonyn välille syntyy sopimus) - -

- - Jotta voisitte päästä käsiksi tähän sisältöön ja ottaa sen netistä, tulee Teidän olla vähintäin 18 vuoden ikäinen (ja Te vakuutatte olevanne tämän ikäinen). - -

Ilmoitan täten, että TKVK ei sitoudu mihinkään. Ainoa Meidän ja Sonyn välillä syntyvä sopimus on, että jos Sonyn edustaja lukee tämän, sitoutuu Sony täten olemaan levittämättä haittaohjelmia.

Jos oikein ymmärsin, mikä ei ole lainkaan varmaa, Sony yrittää kieltää kirjanmerkkien tekemisen:

- - Te vakuutatte, että Te tulette menemään tälle nettisivulle ainoastaa Sonyn siihen tarkoitukseen varaamalta kohdalta. - -

Sivuille ei siis saa "mennä" itse valitsemiltaan kohdilta. Tämä on ensimmäinen TKVK:n todistama kirjanmerkkikielto. Pitää piirtää rasti seinään. X

Seuraavaksi vuorossa on - yllätys, yllätys - linkityskielto:

TÄMÄN NETTISIVUN HYPERTEKSTILINKIT

Te olette velvoitettu anomaan kirjallisesti ja hankkimaan luvan tämän nettisivun hoitajalta, ennenkuin voitte rakentaa linkin siihen. N.s. Deep Linking on ankarasti kielletty. Tämän nettisivun kaikkien linkkien on johdettava nettisivun kotisivulle. Linkkien täytyy tehdä selväksi, että tämä nettisivu ja nettisivun sisältö on pidettävä erossa siitä kotisivusta, joka sisältää linkin. Linkkien pitää edelleen tehdä selväksi, että Sony on tämän nettisivun omistaja ja/tai hoitaja. - -

"Deep linking" eli syvälinkitys, joka Sonyn mukaan on "ankarasti kielletty", tarkoittaa, että etusivun (esim. http://vaio.sony-europe.com/) sijasta linkitetään suoraan jollekin yksittäiselle sivulle (esim. http://vaio.sony-europe.com/view/View.action?section=TCs_ITE&site=ite_fi_FI).

Sonyn mukaan on siis "ankarasti kiellettyä" paljastaa WWW-linkillä sitä liikesalaisuuteen verrattavaa tosiasiaa, että Sonyn typerät käyttöehdot sijaitsevat osoitteessa http://vaio.sony-europe.com/view/View.action?section=TCs_ITE&site=ite_fi_FI.

Syvälinkit ovat linkkejä siinä missä muutkin, eikä syvälinkkien tekemistä voi kieltää. Sony syyllistyy tekijänoikeuskaappaukseen.

Kerta kiellon päälle: syvälinkki Sony Vaio -sivuston käyttöehtoihin.

MUUTA

Jos näiden ehtojen jotain yksittäistä määräystä pidetään sellaisena, että sitä ei voida viedä läpi, tulee tämä määräys korvata sellaisella uudella määräyksellä, joka voidaan viedä läpi. Uuden määräyksen on oltava tarkoitukseltaan niin lähellä kuin mahdollista vanhaa. Tällä ei ole vaikutusta muiden määräysten voimassaololle tai läpiviennille. - -

Kun Sonyn 11 sivua pitkät huonolla suomella ja pienellä präntillä kirjoitetut käyttöehdot on lukenut läpi, ei todellakaan enää tiedä, saisiko sivuja käyttöehtojen mukaan käyttää ja jos saisi, niin kuka ja mihin tarkoitukseen. Onneksi käyttöehtoja ei tarvitse hyväksyä.

(PS. Sonyn käyttöehdoista keskustellaan Digitodayn tekijänoikeusblogissa.)

Tilastokeskus

Tilastokeskuksella on sivuillaan epäilyttävä tekijänoikeusjulistus (29.4.2006), jossa muun muassa sanotaan:

- - Palvelun käyttäjän viitatessa palvelun tietoihin on lähteenä mainittava Tilastokeskus. - -

Tekijänoikeushan ei lainkaan koske tosiasioita, vaan luovan työn tuloksia, itsenäistä ja omaperäistä ilmaisua. Tilastokeskuksen vaatimus ei perustu mihinkään lakiin, kun viitataan faktoihin. TKVK voi siis sanoa, että Suomen väestö vuoden 2005 lopussa oli 5.255.580 henkeä mainitsematta, että tieto on saatu Tilastokeskuksen WWW-sivuilta.

Tilaston tekijällä on rajoitettu yksinoikeus määrätä tilaston muodostaman tietokannan olennaisen osan käytöstä ("tietokantasuoja", tekijänoikeuslaki 49 §). Tietokannan sisältämiä tietoja saa käyttää vapaasti ja lähdettä mainitsematta, kunhan ei siis samalla kopioi olennaista osaa koko tietokannasta. Pelkkä julkisesti saatavilla olevista tiedoista koottu tietokanta ei välttämättä ole lainkaan tietokantasuojan alainen (tiedote EY-tuomioistuimen tuomioista asioissa C-46/02, C-203/02, C-388/02 ja C-444/02).

Helsingin kaupunki

   Linkitä kieltäjä!

Helsingin kaupungin ylläpitämän pääkaupunkiseudun opaskartan FAQ-dokumentissa (23.8.2006) sanotaan:

Suora kartanjulkaisukomennolla tapahtuva linkkaaminen - - on sallittua vain ja ainoastaan voimassaolevan julkaisuluvan hankkineille.

Helsingin kaupungin mukaan on siis ehdottoman kiellettyä paljastaa sitä ikävää tosiasiaa, että eduskunnan oikeusasiamiehen toimisto, jonne voi ilmoittaa viranomaisen lakiin perustumattomista pätemättömistä linkityskielloista ja perusteettomista tietulleista sijaitsee seuraavan linkin osoittamassa paikassa: http://kartta.hel.fi/opas/main/map.asp?lang=fi&SearchOp=os_pks_fi&Desc=ARKADIANKATU%203&XValue=52024&YValue=73682

(Lisäys 24.11.2006: Helsingin kaupunki on estänyt edellä näkyvän linkin näkymisen, jos linkkiä klikkaa TKVK:n sivulta - selain uudelleenohjautuu karttapalvelun etusivulle. Sen sijaan jos linkin kopioi suoraan selaimen osoitepalkkiin, näyttää selain eduskunnan oikeusasiamiehen toimiston sijainnin. Kiinteistövirasto, miksi?)

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston mukaan tällainen "julkaisulupa on useimmiten maksullinen" (24.8.2006). Helsingin kaupunki syyllistyy tekijänoikeuskaappaukseen ansiotarkoituksessa.

TKVK:n kiinteistövirastolta pyytämän selvityksen mukaan virasto on myynyt vuosittain muutamia puhtaita linkityslupia yhteensä noin tuhannella eurolla, pääasiassa kiinteistövälittäjille myyntikohteiden merkitsemistä varten. Linkityslupia, jotka sisältävät myös muun muassa oikeuden julkaista osia kartasta, kiinteistövirasto on myynyt vuosittain noin 200 kappaletta, yhteensä 10.000-15.000 euron arvosta.

Toisaalla kiinteistömittausosasto kuitenkin väittää Power Point -esityksessään 21.11.2006, että "Internet julkaisulupatulot" vuonna 2005 olisivat olleet vain 3.823 euroa - siis huomattavasti vähemmän kuin kiinteistöviraston TKVK:lle aikaisemmin ilmoittama "10.000-15.000 euroa". Kiinteistövirasto kutsuu TKVK:ta "Kopioinnin edistämiskeskukseksi".

Virasto myös viittaa tietokantasuojaan. Tietokannan tekijällä on rajoitettu yksinoikeus määrätä tietokannan olennaisen osan kopioinnista ("tietokantasuoja", tekijänoikeuslaki 49 §). WWW-linkin sisällyttäminen verkkosivulle ei kuitenkaan edellytä tietokannan osan (saatikka olennaisen osan) kopiointia! Tietokantasuoja ei siis koske linkitystä, vaikka linkityksen kohde muodostaisikin tekijänoikeuslain 49 § suojaaman tietokannan.

Esimerkiksi Jyväskylän, Tampereen ja Turun kartoissa ei ole pätemätöntä linkityskieltoa. Muut kaupungit päinvastoin neuvovat (Jyväskylä, Tampere, Turku), kuinka suoria karttalinkkejä voi tehdä, jotta ihmiset löytävät helpommin paikasta toiseen - mikä lienee näiden julkisten karttapalvelujen tarkoituskin. Sen sijaan esimerkiksi kartan kaupallisesta uudelleenjulkaisusta nämäkin kaupungit laskuttavat, mihin heillä on oikeus.

Näiden kunnallisten palvelujen lisäksi ainakin Eniro Finland Oy tarjoaa karttapalvelun myös helsinkiläisille, joka sisältää Helsingin kaupungin karttaan verrattuna joitakin hyödyllisiä lisätoimintoja, muun muassa reittipalvelun (eduskunnan oikeusasiamiehen toimiston sijainnin osoittava karttalinkki). Myös Googlella on innovatiivinen karttapalvelu (Eduskunnan oikeusasiamiehen toimisto).

Tuntuu siltä, että Helsingin kaupunki yrittää jostain syystä linkityskieltojen avulla "kilpailla" 3.823 euron vuositulojen vuoksi vero- ja tekijänoikeuskaappausvaroin kaupallisten toimijoiden kanssa, jotka tarjoavat saman palvelun loppukäyttäjille ilmaiseksi. Kaupunki turvautuu taistossaan teknisiin linkitysestoihin ja pätemättömiin laintulkintoihin.

Suomen Rautatiemuseo

   Linkitä kieltäjä!

Suomen Rautatiemuseossa on ilmeisesti otettu mallia edellä luetelluista käyttöehdoista, koska niin samasta puusta nämä kaikki "käyttöehdot" on veistetty. Tai kopioitu, käyttöehtojen vastaisesti?

1. Avaamalla Suomen Rautatiemuseon web-sivut käyttäjä sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä käyttöehtoja.

Avaamalla TKVK:n web-sivut Suomen Rautatiemuseon edustaja sitoutuu poistamaan sivuiltaan omituiset käyttöehtonsa.

Käyttöehdot (27.8.2006) jatkuvat:

6. Käyttäjällä on oikeus sijoittaa omille www-sivuilleen linkki Rautatiemuson www-sivuille. Linkin kautta Rautatiemuseon kotisivun osoitteessa http://www.rautatie.org/ tulee aueta tyhjään ikkunaan ilman kehyksiä. Muunlainen linkittäminen on kielletty ilman Rautatiemuseon kirjallista lupaa. Käyttäjän on Rautatiemuseon pyynnöstä poistettava www-sivujensa Rautatiemuseon www-sivuille johtava linkki.

Sivustolta toiselle johtavan WWW-linkin tekeminen mille tahansa rautatiemuseon sivulle, esimerkiksi käyttöehtosivulle, on sallittua, eikä linkkien poistopyyntöjä tarvitse totella.

Mars Incorporated

   Linkitä kieltäjä!

Mars-suklaapatukkayhtiön sivuilla olevat käyttöehdot (29.8.2006) sisältävät paljon kukkasia. Alku on hämmentävä:

- - Pyydämme Teitä varmistumaan siitä, että luette tämän Sopimuksen ja erityisesti sen sisältämät vastuuvapauslausekkeet ja vastuunrajoituksemme huolellisesti, sillä näiden sivujen käyttämisellä hyväksytte tämän Sopimuksen ehdot ja sitoudutte noudattamaan niitä.

Tarkoituksenamme ei ole muuttaa käyttöehtojamme usein, mutta varaamme oikeuden tehdä niihin muutoksia. Joka tapauksessa on aina käydessänne sivuillamme hyvä tarkistaa, että olette lukenut ja sitoudutte noudattamaan viimeisimpiä käyttöehtojamme. - -

Kuinka moni suklaapatukkayhtiön verkkosivuilla vieraileva lukee käyttöehdot huolella läpi joka kerta sivuilla käydessään, kuten yhtiö kehottaa?

Mars ei armollisesti sentään ei tee käyttöehtoihinsa takautuvia muutoksia - ellei ole ihan pakko:

- - Emme tee lähtökohtaisesti sellaisia muutoksia, jotka tulevat voimaan takautuvasti, ellemme ole oikeudellisesti velvoitettuja tekemään niitä. - -

Tietokoneohjelmien dekompilaatiokielto on harvinaisempi kukkanen verkkosivujen käyttöehdoissa:

- - Ette saa - - dekompiloida eli koodata auki - -

Marsin mukaan verkkosivuilta mahdollisesti löytyviä tietokoneohjelmia ei saa tutkia. Ikävä kyllä tällainen kielto on tekijänoikeuslain 25 j § mukaan tehoton.

Seuraavaksi vuorossa on pätemätön linkityskielto:

- - Voitte luoda linkin internet-sivujemme kotisivulle, mutta ette saa käyttää Aineistoamme omilla sivuillanne. Ette saa syvälinkittää internet-sivuillemme (eli luoda linkkiä muille sivuille kuin kotisivullemme) ilman nimenomaista kirjallista hyväksyntäämme. - -

Sanomattakin on selvää, että jos Marsille jotain lähettää, niin kaikki oikeudet on menetetty. Ainakin Marsin mielestä:

- - kaikkien kertomusten, kommenttien, ehdotusten, ideoiden, grafiikan, kuvien tai muun informaation, joka on viety tai lähetetty Marsille näiden internet-sivujen välityksellä ja joka ei liity työnhakuun, katsotaan automaattisesti olevan joko Marsin omaisuutta tai että Marsilla on siihen käyttöoikeus. Kyseinen informaatio ei ole salaista ja voimme käyttää sitä haluamallamme tavalla, mikä tarkoittaa sen jäljentämistä, julkistamista, julkaisua tai lähettämistä tässä tai muualla, tässä tai muussa nykyisessä tai tulevaisuudessa kehitettävässä viestimessä. Ette ole oikeutettu missään tapauksessa mihinkään korvaukseen, mikäli käytämme toimittamaanne aineistoa mihin tarkoitukseen hyvänsä.

Mars ei mielestään ole vastuussa juuri mistään. Kuten meijeriyhtiö Arlakaan, suklaapatukkayhtiö Mars ei sentään kiistä vastuuta mahdollisista kuolemantapauksista:

TÄMÄ VASTUUNRAJOITUS EI KOSKE VASTUUTA KUOLEMASTA - -

Laiha lohtu asiakkaille ja muille sivuille erehtyneille.

Ei voi muuta kuin huokaista helpotuksesta siitä, verkkosivuja voi katsella, vaikka niiden käyttöehtoja ei hyväksyisikään.

Sunpoint.net - Sunpoint Internet Services Oy

   Linkitä kieltäjä!

Sunpoint.net pelkää syvälinkkejä, sillä hui, eihän koskaan voi tietää kuka linkittää! Siksi he yrittävätkin kieltää käyttöehdoissaan (21.10.2006) syvälinkityksen:

Sunpointin sivustojen linkittäminen muille sivustoille on sallittua edellyttäen, että linkki johtaa Sunpointin sivustojen pääsivulle tai tällaisen pääsivun alaiselle Sunpointin tarjoaman palvelun pääsivulle. Ns. syvälinkitys (deep linking) on kielletty.

Kerta kiellon päälle: syvälinkki Sunpoint.netin sivulle.


TKVK:n kotisivulle

Tämä dokumentti on Public Domainia TKVK:n tuottaman materiaalin osalta.